Vážený Návštevník!

Srdečne Vás vítame na našej webstránke.

Naša lekáreň je rodinné podnikanie. Zakladateľ firmy, RNDr. Bogdány Štefan riadil lekáreň od mája 1976 do januára 2011, po jeho smrti prebrala vedenie jeho dcéra, MUDr. PharmDr. Melinda Sajbán. Pokračujeme v tom, na čo naši milí pacienti, návštevníci si zvykli, že u nás vždy Pacient je Prvý! Zastávame názor, že liek nie je tovar! Snažíme sa, aby aj v tom našom globalizovanom svete lekáreň zostala lekárňou v tom pravom slova zmysle.

1. novembra 2012 sme otvorili novú časť Zdravotného centra SALVATOR! Jej návrhu sme venovali veľkú pozornosť, zvlásť sme sa zamerali na to, aby sme vytvorili príjemné prostredie ako pre pacientov, tak aj pre zdravotníckych zamestnancov. Ordinácie sú pekné, priestranné, moderné, vyhovujú všetkým požiadavkám. Vkusne zariadené čakárne sú svetlé a klimatizované. Detská čakáreň má dokonca steny zdobené milými rozprávkovými postavičkami.

Veríme, že sa Vám naše nové ordinácie a služby budú pačiť!

Prajeme Vám veľa zdravia a srdečne Vás očakávame v našej lekárni!