MUDr. Ľubomíra Krondiaková

Ambulancia: Interná a diabetologická
Lekár: MUDr. Ľubomíra Krondiaková
Zdravotná sestra: Mgr. Silvia Červenáková
Tel.: 035/760-4602
Email: krondiakova.l@gmail.com

Ordinačné hodiny:

 

Ordinácia

Obed. prestávka

Pondelok

8.00-14.00

12.00-12.30

Utorok

8.00-14.00

12.00-12.30

Streda

8.00-12.00

12.00-12.30

Štvrtok

8.00-14.00

12.00-12.30

Piatok

8.00-14.00

12.00-12.30